Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Armoede blijft groeien in Nederland

vrijdag 10 februari 2017

Aantal huishoudens die 4 jaar of langer onder de inkomensgrens zaten steeg in 2015 tot meer dan 220000 huishoudens. 
Het inkomensplaatje van de Nederlandse huishoudens verslechtert. Het CBS maakt bekend dat het aantal huishoudens dat onder de lage inkomensgrens zit in 2015 is gestegen naar 626000 huishoudens. De inkomensgrens is gesteld voor € 1030 voor een alleenstaande en ruim € 1930 voor een gezin met 2 kinderen. Meer dan 220000 huishoudens zitten al 4 jaar of langer onder deze grens. 

De cijfers van het CBS zijn in overeenstemming met de toename van het aantal gezinnen dat afhankelijk is van de voedselbanken. In de grote steden steeg het aantal klanten jaarlijks met 10%. Ook in een middelgrote stad als Nijmegen nam het aantal huishoudens die gedwongen gebruikt maakten van de voedselbank toe. Vanaf 2012 deden volgens de Gelderlander 325 gezinnen een beroep op de voedselbank, in 2014 was dit gestegen tot 535 huishoudens. De drempel om gebruik te mogen maken van de voedselbank is daarentegen verhoogd. Gezinnen die van de voedselbank moeten leven hebben een inkomen dat lager ligt dan de lage inkomensgrens. 

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken heeft nu extra geld vrijgemaakt voor projecten die armoede moeten tegengaan en om te voorkomen dat mensen in de schulden terecht komen.