Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Kinderarmoede in Nederland nog steeds probleem

woensdag 12 april 2017

Ondanks allerlei maatregelen van de overheid groeien in Nederland nog steeds kinderen op in armoede. De Sociaal Economische Raad heeft nu een advies geformuleerd om het aantal kinderen dat in armoede opgroeit terug te dringen. 

Het aantal kinderen waarvan de ouders nauwelijks een vrij inkomen hebben ligt op ruim 350000. De kinderen kunnen niet vaak niet deelnemen aan sport of andere culturele uitstapjes. Vaak worden deze kinderen buitengesloten en soms ook gepest. Het is dus een absolute noodzaak om aan dit maatschappelijk probleem iets te doen. Opmerkelijk is dat 60 procent van de ouders gewoon werk hebben. Zij verdienen gewoon te weinig met het werk en vallen net buiten de boot om in aanmerking te komen voor allerlei toeslagen. De SER pleit voor een armoederegisseur in de gemeente die de minima in beeld moet krijgen. Scholen  moeten een belangrijke rol toegewezen krijgen in het signaleren van het probleem. De leerkracht ziet vaak als eerste bij welk kind er sprake is van armoede.  Ook moet er volgens de SER op scholen meer gedaan worden aan het leren omgaan met geld en de bijdragen van ouders beheersbaar houden. Verder moet de armoede regisseur de vaak ingewikkelde aanvraagprocedures van voorzieningen verbeteren. 

De vakbond FNV vindt juist dat het bedrag voor het sociaal minimum omhoog moeten. De lasten zijn al jaren gestegen terwijl de salarissen nauwelijks zijn mee gestegen.  Sinds de kedietcrisis zijn er zware bezuinigingen geweest die vooral de laagste inkomensgroep heeft getroffen. Een goed voorbeeld zijn de almaar stijgende huurprijzen.