Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Staatsecretaris Klijnsma stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor armoedebestrijding

vrijdag 10 februari 2017

Staatsecreatirs Kleinsma (PvdA) trekt 4 miljoen subsidie uit voor armoedebestrijding. Belangstellenden kunnen projecten indienen op het vlak van armoedebestrijding of schuldhulpverlening. Dat de armoede onder de Nederlanders toeneemt is een feit. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bracht onlangs nog verontrustende cijfers van de groep huishoudens die in de zogenaamde lage inkomensgrens zitten. Deze groep blijft jaarlijks  toenemen. Ook zien steeds meer huishoudens met een laag inkomen zich genoodzaakt om klant te worden van de voedselbank omdat ze anders in de schulden raken. De staatssecretaris heeft natuurlijk goede bedoelingen met dit initiatief, maar het is dweilen met de kraan open. 

Haar eigen regering is medeverantwoordelijk voor de toename van de armoede in Nederland. Het antwoord van de regering op de kredietcrisis in 2008 heeft averechts gewerkt. In plaats om de economie aan te jagen ging de overheid  juist op de rem staan door te bezuinigen op de overheidsuitgaven. Ook de BTW verhoging naar 21% die in 2012 werd door gevoerd werkte contraproductief. De bestedingsruimte van met name de laagste inkomensgroep is de afgelopen jaren verder verslechtert. Ieder jaar is er weer een huursverhoging die niet of nauwelijks gecompenseerd wordt in het inkomen. De verhoging van het eigen risico in de zorgverzekering treft vooral  kwetsbare ouderen. Ook de tientallen jaren voortschrijdende flexibilisering van de arbeidsmarkt in combinatie van een instroom van arbeidsmigranten uit Oost-Europa heeft het inkomenspeil van de laagste inkomensgroepen verder onderdruk gezet. De toename van de ZZP-ers is hiervan een goed voorbeeld.