Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

Bewindvoering, stap voor stap uitgelegd

 

U bent onder bewind gesteld door de rechtbank.

   
 

Wij gaan met u een kennismakings/intakegesprek aan.

   
 

Gezamenlijk nemen wij uw financiële administratie door en stellen een budgetplan op.

   
 

Het budgetplan biedt voldoende mogelijkheden om aan de slag te gaan. Er wordt een contract met u gemaakt en ondertekend waarin de met u gemaakte afspraken zijn vastgelegd.

   
 

Wij openen een beheerrekening en een eventuele leefrekening voor u op uw naam. Uw inkomen wordt voortaan op deze beheerrekening gestort.

   
 

Vanaf deze beheerrekening betalen wij voortaan uw vaste lasten. Verder reserveren wij geld voor niet maandelijkse betalingen. Wat overblijft ontvangt u aan leefgeld voor de boodschappen.

   
 

Wij nemen contact op met uw eventuele schuldeisers en leveranciers (woningbouw, bank, energieleveranciers, zorgverzekeraars etc). Voortaan wordt al uw post aan ons doorgestuurd.

   
 

U krijgt periodiek een overzicht van de inkomsten en uitgaven en eventuele reserveringen. Tevens brengen verslag uit bij de rechtbank.