Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Nieuwe beloningsregels voor bewindvoerders en curatoren

maandag 1 december 2014

Met ingang van januari 2015 wordt de nieuwe beloningsregel voor bewindvoerders  en curatoren van kracht.  Tot aan deze datum werd het honorarium voor bewindvoerders en curatoren vastgesteld door de individuele kantonrechters op basis van de richtlijnen van het LOVCK. Deze aanbevelingen waren voor de individuele kantonrechters niet bindend en hierdoor kon het dus voorkomen dat bewindvoerders al naar gelang in het arrondissement waar ze werkzaam zijn verschillende beloningen ontvingen voor de verrichte werkzaamheden.

Door de invoering van een uniforme regeling ontvangen bewindvoerders en curatoren  per  1 januari 2015 een forfaitaire jaarbeloning die is gebaseerd op basis van het gewerkte uren, en een  onkostenvergoeding.  Ook de administratieve afhandeling wordt hierdoor vereenvoudigd. Deze nieuwe beloningsrichtlijnen zijn een onderdeel  van de  Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap en beoogt een kwaliteitsverbetering door te voeren door strengere eisen te stellen  aan bewindvoerders en curatoren.