Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

Beschermingsbewind aanvragen

Heeft u een familielid waarvoor u  beschermingsbewind wilt  aanvragen? Beschermingsbewind aanvragen doet u door een verzoek in te dienen bij de kantonrechtbank in het arrondissement waar de persoon voor wie u beschermingsbewind aanvraagt woont. U moet voor het aanvragen van beschermingsbewind verschillende documenten invullen en indienen bij de kantonrechter.
Hoe wordt beschermingsbewind aangevraagd?

Voor een aanvraag bij de  kantonrechter is nodig:

  • Akkoordverklaring (in te vullen door de naaste familie)
  • Bereidverklaring (in te vullen door degene die bewindvoerder wordt)
  • Verklaring van een behandelaar of arts waaruit blijkt wat voor beperking de betrokkene heeft voor wie beschermingsbewind wordt aangevraagd
  • Ingevuld aanvraagformulier (downloadbaar in PDF)

 

Hoe verloopt het aanvragen van beschermingsbewind?

De aanvraag wordt behandeld in een zitting van de kantonrechter. Meestal ontvangt u binnen 14 dagen na de zitting een uitspraak over uw aanvraag.  Wij kunnen u volledig ondersteunen bij het aanvragen van beschermingsbewind.