Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Beschermingsbewind steeds grotere kostenpost gemeenten

dinsdag 22 maart 2016

De Gemeenten zijn steeds meer geld kwijt aan Bijzondere Bijstand. Sinds 2005 zijn de uitgaven hiervoor bijna verdubbeld. De gemeenten geven nu ongeveer 500 miljoen per jaar meer uit dan dat ze van de overheid hiervoor ontvangen. 

Mensen met schulden die onder beschermingsbewind vallen en de huisvesting voor vluchtelingen zijn de grootste kostenpost. Volgens de voorzitter van Divosa René Paas dient de rijksoverheid meer geld geven aan de gemeenten. De gezamenlijke Nederlandse gemeenten komen jaarlijks structureel bijna een half miljard tekort. Ook voor de toekomst worden de uitgaven nog hoger ingeschat. Steeds vaker gaan mensen met schulden een bewindvoeringstraject in. De kosten van een bewindvoerder moeten door de gemeente worden betaald uit de voorziening van de bijzondere bijstand. 
Hierdoor zijn de kosten voor de gemeente enorm toegenomen. Ook vluchtelingen met een verblijfsstatus drukken zwaar op het budget. De gemeenten hebben nauwelijks de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de terugdringing van de kosten. Meeste kosten ontstaan door het Rijksbeleid en de wettelijke taken.