Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

Bewindvoering en dementie

Door de toegenomen levensverwachting en de toename van het aantal ouderen is de verwachting dat het aantal mensen met dementie de komende jaren sterk gaat stijgen. Op dit moment leven er ongeveer 250000 mensen met dementie, zoals de ziekte van Alzheimer . De verwachting is dat in de komende decennia dit aantal met nog eens 100000 zal toenemen. Dit heeft grote gevolgen voor de samenleving, niet alleen een explosieve groei van de zorgkosten maar ook voor mensen die steeds vaker een familielid hebben die lijdt aan de gevolgen van dementie. Kinderen krijgen te maken met (een) ouder(s) die lijden aan deze aandoening. Mensen met dementie zijn niet langer in staat om de eigen financiële belangen te behartigen en hebben hiervoor hulp nodig. In dit geval staat men voor de keuze voor bewindvoering of een volmacht.

Volmacht

Bij een volmacht kiest men zelf iemand als vertegenwoordiger om de eigen belangen te behartigen. De drempel is laag want er is geen toestemming nodig van een kantonrechter. Een nadeel is dat er geen toezicht is op de degene die de volmacht uitvoert. Iemand met dementie is niet meer in staat om toezicht te houden en hierdoor is een volmacht niet de beste keuze. Bij een opname in een verpleeghuis mag er geen sprake zijn van een volmacht .

Bewindvoering

De bewindvoerder staat in tegenstelling tot een volmacht onder toezicht van de rechter en hij moet jaarlijks verantwoording geven aan de rechter hoe de bewindvoering door hem is uitgevoerd. Bewindvoering biedt hierdoor meer rechtszekerheid voor de onderbewindgestelde dan bij een volmacht. Omdat de bewindvoerder onder toezicht staat van de rechter, kan ook alleen de rechter een bewindvoerder benoemen of een bewindvoering beëindigen. Bij een opname in een verpleeghuis als gevolg van dementie worden de financiële belangen behartigd door een bewindvoerder.   Bewindvoering aanvragen doet u door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de rechtbank. De Money Managers kunnen u begeleiden in deze aanvraag.

Professionele bewindvoering

Vroeger werd bewindvoering meestal door een familielid of vriend uitgevoerd. Tegenwoordig kiest men echter steeds vaker voor het inschakelen van een professionele bewindvoerder. Door dat de wet- en regelgeving op sociaal juridisch gebied steeds complexer wordt blijkt het voor niet professionals veel lastiger om deze taak goed uit te voeren. Ook kan een familielid die ook als bewindvoerder actief is in een rolconflict komen. Een professionele bewindvoerder kan het bewindvoerderschap optimaal uitvoeren. Hij beschikt over de juiste kennis en de gewenste ervaring.

De Money Managers is professionele organisatie gespecialiseerd in bewindvoering en inkomensbeheer en kan u begeleiden in het gehele proces van bewindvoering.  De Money Managers zijn als bewindvoerders actief in de cirkel Utrecht, Nijmegen en Arnhem. Wilt u meer weten over bewindvoering, neem geheel vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek.