Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Pilot Budgetondersteuning Op Maat (BOOM) in Arnhem niet succesvol

donderdag 19 maart 2015

De gemeente Arnhem is in september 2014 gestart met het proefproject budgetondersteuning Op Maat BOOM) voor mensen die diep in de schulden zitten. Uit de eerste evaluatie blijkt dat de proef nog niet succesvol is.

De Gemeente Arnhem wil fors besparen op de kosten voor bewindvoering in het kader van de Wet  Schuldsanering Natuurlijk personen. Sinds september loopt hiervoor het proefproject  budgetondersteuning op maat (BOOM). Mensen die diep in de schulden zitten krijgen van de gemeente Arnhem budgetondersteuning en coaching om de eigen financiële zelfredzaamheid te verbeteren zodat men op termijn weer de eigen financiën kan beheren. Op die manier wil Arnhem op de kosten voor bewindvoering besparen.  De gemeente Arnhem heeft vooraf bepaald dat er mogelijk een besparing van € 800,- per deelnemer mogelijk is. Uit de eerste evaluatie blijkt dat de resultaten nogal tegenvallen. Voor de proef hadden zich 48 personen bij de verschillende wijkteams als deelnemer aangemeld.  Na enkele maanden bleek dat slecht 4 deelnemers na een intensieve begeleiding in staat om zelf de eigen geldzaken te beheren.   22 deelnemers bleken tal van lichamelijk en psychische problemen te hebben.  Hiervoor waren zeer intensieve gesprekken nodig van de begeleiders om er precies achter te komen wat er in de specifieke situatie aan de hand is. Bij de overige 22 is nog geen enkel resultaat geboekt.  Deze groep wordt in de tussenrapportage bestempeld als “niet te coachen”.  De opstellers van de tussenrapportage concluderen dat 80 personen per jaar binnenhalen en helpen niet haalbaar is.