Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Dementie oorzaak toename aantal bewindvoeringen

donderdag 16 februari 2017

Het afgelopen jaar (2016) is het aantal mensen dat onder een vorm van bewind, staan gestegen met ruim 20000 naar meer dan 320000 personen. Het gaat hierom beschermingsbewind of bewindvoering, curatele en mentorschap.  Meer dan 250000 mensen hebben een bewindvoerder of staan onder curatele omdat ze niet in staat zijn de eigen financiën te regelen. Ook dit is met ruim 20000 mensen toegenomen. Deze gegevens maakte de raad voor de rechtspraak onlangs bekend. 

Volgens de raad is vooral de toenemende vergrijzing de oorzaak voor deze stijging. Steeds meer ouderen krijgen dementie zoals de ziekte van Alzheimer en zijn als gevolg hiervan niet meer in staat om over de eigen geldzaken te kunnen beslissen. Zij worden dan door de kantonrechter onder bewind gesteld. Er wordt een bewindvoerder benoemd die het financiële beheer overneemt. De bewindvoerder staat onder toezicht van de kantonrechter.  Volgens de voorzitter van de raad voor de rechtspraak nemen de jaarlijkse kosten voor het toezicht flink toe. Jaarlijks komt de Raad ongeveer 11 miljoen tekort om deze taak naar behoren uit te kunnen voeren. De verwachting is dat dit tekort inde komende jaren nog verder zal toenemen, tenzij er door de overheid extra geld beschikbaar wordt gesteld.