Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Enschede gaat minder uitgeven aan bewindvoering

maandag 17 november 2014

De gemeente Enschede wil drastisch bezuinigen op de kosten voor bewindvoerders. De kosten voor bewindvoering zijn in de gemeente de afgelopen jaren gigantisch gestegen. In 2007 gaf de gemeente slechts € 60000 uit aan bewindvoering. In 2014 bedraagt de uitgaven voor  bewindvoering 1,1 miljoen Euro. Dit is nu ruim een kwart van het budget van de bijzondere bijstand.

De oorzaken voor deze toename ligt niet alleen aan de economische crisis en de vergrijzing. Vooral de wetswijziging die het mogelijk maakt dat personen met problematische schulden een bewindvoerder krijgen toegewezen hebben de uitgaven voor de gemeente doen stijgen. De bewindvoerder mag hiervoor de kosten in rekening brengen. Aangezien de onder bewindgestelde geen geld heeft moet de gemeente voor de kosten opdraaien.

Gemeente Enschede wil daarom kijken naar mogelijke alternatieven zoals de inzet van een vrijwilligersorganisatie of een (goedkopere) budgetcoach. Wethouder Welman pleitte daarom bij RTV Oost voor een wetswijziging die deze alternatieve mogelijk maakt. Veel geduld heeft de wethouder van Enschede echter niet want hij wil samen met de gemeente Hardenberg deze alternatieven zo snel mogelijk invoeren. Hiermee wil de wethouder tevens een proefproces uitlokken en om Den Haag wakker te schudden met de schuldproblematiek in de gemeente.