Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Divosa en VNG ongerust over kosten beschermingbewind

4 oktober 2015

In een brief aan de vaste Kamercommissie ZSW heeft DIVOSA en de VNG haar zorgen kenbaar gemaakt omtrent de forse toename van mensen die beschermingsbewind krijgen. Dit zorgt voor een toename van de uitgaven voor bijzondere bijstand waar de kosten voor beschermingsbewind uit worden betaald. De gemeenten willen meer sturingsmogelijkheden om de toename het hoofd te bieden. 

Wanneer men niet in staat is om voor de eigen financiële belangen te zorgen kan men beschermingsbewind cq. bewindvoering aanvragen. Als men niet de bewindvoerder kan betalen kan de onder bewindgestelde een beroep doen op de bijzondere bijstand van de gemeente.

In 2014 was het aantal personen dat beschermingsbewind geniet ten opzicht van 2010 verdubbelt. Gemeente geven gemiddeld 22% van het totale budget van  bijzondere bijstand uit aan kosten voor beschermingbewind. De verwachting is dat dit in de komende jaren nog verder zal toenemen.

De gemeente willen meer mogelijkheden om de kosten voor beschermingsbewind in de hand te houden. Zo wil men meer aandacht voor preventie, het invoeren van budgetbeheer in plaats van bewindvoering. Verder wil de VNG en Divosa meer overleg en samenwerking met beschermingsbewindvoerders en kantonrechters. Ook wil men meer budget voor de bijzondere bijstand zodat armoede- en schuldenbeleid ook in de toekomst op een verantwoorde wijze uitgevoerd kan worden.