Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Professioneel beschermingsbewind kan u veel zorg uit handen nemen

donderdag 29 oktober 2015

Als een vriend of familielid door een lichamelijke of geestelijke handicap niet meer in staat om de eigen financiële zaken te regelen zal er een  bewindvoering of beschermingsbewind moeten worden aangevraagd. 

De kantonrechter benoemd een  bewindvoerder die de financiële zaken van de persoon in kwestie gaat overneemt. Vroeger werd vaak een familielid aangesteld tot bewindvoerder.  Tegenwoordig wordt steeds vaker een professionele bewindvoerder hiervoor ingeschakeld. De regelgeving wordt steeds ingewikkelder en om het gewenste kwaliteitsniveau te verzekeren is het beter om hiervoor een gekwalificeerd bewindvoerder  hiervoor in te schakelen.  De bewindvoerder heeft als opdracht dat hij alles moet doen wat in zijn vermogen ligt om zijn cliënt in financiële zaken bij te staan. Je kunt dan denken aan de volgende taken:

  • Het bijhouden van een financiële administratie die deugdelijk is
  • Het aanvragen van zorgtoeslag
  • Het indienen van een verzoek voor bijzondere bijstand
  • Het regelen van huursubsidie
  • Het doen van aangifte voor de inkomsten belasting

Een professionele bewindvoerder is aangesloten bij branchevereniging Professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders en dient te beschikken over de nodige kwalificaties en certificeringen. De medewerkers zijn financiële specialisten die kennis hebben van fiscale- en sociale regelingen. Hierdoor wordt de financiële situatie van de cliënt verzekerd. Sommige bewindvoerders zijn gespecialiseerd in budgetbeheer om mensen die in de schulden zitten bij te staan. Zij kunnen dan afspraken maken met schuldeisers en onderhandelen over een betalingsregeling.  Jaarlijks brengt de bewindvoerder een verslag uit aan de kantonrechter over de gedane werkzaamheden en de financiële situatie van de cliënt. Bent u op zoek naar een bewindvoerder in Nijmegen of Arnhem of zoekt u een bewindvoerder in de provincie Gelderland dan is de Money Managers bewindvoering de juiste keuze.