Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Toename bewindvoering gaat gemeenten geld kosten.

zaterdag 28 december 2013

Veel Nederlandse gemeenten gaan voor 2014 een flinke financiële tegenvaller tegemoet. Mensen met schulden kunnen vanaf 2014 wettelijk door de rechter een bewindvoerder aangesteld krijgen. De gemeenten dienen dit te financieren vanuit de wet voor de bijzondere bijstand.

Het aanstellen van een bewindvoerder werd voorheen voornamelijk gedaan bij mensen die handelingsonbekwaam waren. Wel hebben er in de afgelopen jaren mensen met schulden een bewindvoerder toegewezen gekregen maar was dit nog niet wettelijk geregeld. Vanaf 2014 kunnen ook mensen met schulden die niet in staat zijn om de eigen financiën goed te regelen wettelijk een bewindvoerder aangesteld krijgen. Gezien de toename van het aantal mensen met schulden en betalingsachterstanden verwachten deskundigen voor komend jaar een forse toename van het aantal mensen dat door de rechter een bewindvoerder aangesteld krijgen. De kosten hiervan wordt meestal door gemeente gefinancierd uit de pot voor de bijzondere bijstand. Mede door de bezuinigingen door het kabinet is deze post al bijzonder zwaar belast. Dit zou met name in de grote steden met relatief veel bijstandsgerechtigden en mensen met schulden tot financiële problemen kunnen leiden.