Dementie en geldzaken

Uw geldzaken goed geregeld bij (een vorm van) dementie

Dementie en geldzaken

Wanneer iemand aan dementie of Alzheimer lijdt kunnen problemen met geld en financiën een belangrijke rol gaan spelen. Mensen met dementie worden vergeetachtig wat bijvoorbeeld kan leiden tot het niet op tijd betalen van rekeningen, soms geeft men geld weg aan vreemden of verliest men geld. Ook zijn dementerenden vaak achterdochtig dat kan weer leiden tot problemen binnen de familie of vriendenkring. Een groot probleem is dat men vaak te laat financieel - juridische maatregelen neemt – meestal na een incident – om de geldzaken op orde te brengen. Ook zijn ouderen en vooral dementerenden een gemakkelijk doelwit voor oplichters. Geregeld zijn er berichten in de media dat bijvoorbeeld een zoon of dochter met de bankpas van de ouders vooral geld voor zichzelf opneemt. Soms zijn er ook mantelzorgers of zorgprofessionals die daarmee in de fout gaan. Jaarlijks zijn er 30000 ouderen die het slachtoffer worden van deze lafhartige vorm van oplichting. Bij deze vorm van financieel misbruik komt in meer dan 80 procent de dader uit de directe kring van het slachtoffer. Criminologen verwachten dat door de groei van het aantal dementie patiënten ook de groei van dit soort criminele activiteiten navenant zal toenemen. 

Belangrijke tips voor het regelen van uw geldzaken

  • Regel de financiële nalatenschap door middel van een testament. Ouderen die nog gezond zijn kunnen zich het best over de toekomst laten informeren bij een notaris. Belangrijk is hier het gegevens dat wanneer iemand niet meer handelingsbekwaam is als gevolg van dementie of Alzheimer kan er geen testament meer worden opgesteld, ook niet door curator of bewindvoerder. 
  • Bewaar nooit grote hoeveelheden geld thuis maar zet het geld zoveel mogelijk op een rentedragende rekening. 
  • Zorg ervoor dat de vaste lasten en andere terugkerende rekeningen via een automatisch incasso worden betaald.
  • Zorg voor een financieel expert die voor u de belangrijkste geldzaken regelt, kies altijd voor een professionele bewindvoerder die is aangesloten bij de PBI.

Neem contact met ons op voor meer informatie