Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Kans op dementie bij ouderen lager dankzij vrijwilligerswerk

vrijdag 31 maart 2017

Ouderen die vrijwilligerswerk doen krijgen minder snel dementie zoals Alzheimer dan ouderen die geen vrijwilligerswerk doen. Een internationaal onderzoeksteam volgde 5 jaar lang de levensstijl van Zweedse ouderen na hun pensionering en uit de resultaten bleek deze opmerkelijke conclusie. 

Het onderzoekteam verdeelde de groep ouderen bij de start van het onderzoek in 3 groepen. Deze groepen waarin ingedeeld op basis van het criterium doen van vrijwilligerswerk. Zo werden 3 groepen onderscheiden, de groep die nooit vrijwilligerswerk deed, de groep die weinig vrijwilligerswerk deed en de groep die af en toe vrijwilligerswerk deed. De totale onderzoeksgroep werd 5 jaar lang gevolgd. Uit onderzoek kwam naar voren dat ouderen die regelmatig vrijwilligerswerk deden een betere concentratie hadden, helderden nadachten en scherper geheugen dan de groep die geen vrijwilligers werk deden. Niet alleen is vrijwilligerswerk goed de ouderen zelf doordat de kans op dementie of Alzheimer kleiner is, ook de maatschappij profiteert van het verrichte vrijwilligerswerk van de ouderen. Zo is onlangs berekent dat het vrijwilligerswerk dat de oudere verricht maar liefst een waarde heeft van 5,3 miljard euro per jaar. Ouderen zijn in verschillende sectoren actief met vrijwilligerswerk. Dit kan zijn voor de plaatselijke sportvereniging, helpen bij de maaltijd in een verzorgingstehuis of bijvoorbeeld geven van rondleidingen in een musea. Het stimuleren van ouderen 
Bron: Algemeen dagblad en Plus magazine.