Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

2018 eerste rampjaar voor arme gezinnen

vrijdag 29 december 2017

Het kabinet Rutte III gaat er vol in en vindt dat Nederland moet verduurzamen.  Er moeten meer zonnepanelen en windmolens komen om de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer te verminderen.  Hoewel de Nederlandse huishoudens volgens CBS niet meer dan 10% van de totale Co2 uitstoot verantwoordelijk is betaalt ze wel de rekening.  De bedrijven die voor de rest van de uitstoot zorgen kunnen juist  gebruik maken van mooie energiebesparingssubsidies.  

Al het geld dat nodig is om te verduurzamen wordt vooral opgebracht door de huishoudens. De kosten voor energie (gas en stroom) gaan flink omhoog.

  1. Gemiddeld gaat de energiebelasting dit jaar omhoog met € 175.
  2. Opslag duurzame energie (ODE).  De ODE wordt berekend aan de hand van het energieverbruik, wie niet de mogelijkheid heeft om  het eigen verbruik te verlagen door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen betaald straks meer ODE. (Bron RTLZ)

De rekening voor de energietransitie wordt eenzijdig gelegd bij de huishoudens hoewel zij slechts voor 10% verantwoordelijk zijn voor de CO2 uitstoot.  Volgens de kersverse klimaatminister Wiebes is dit gedaan omdat zij (de bedrijven) anders naar het buitenland vertrekken.  Verder worden binnen deze  groep de gezinnen met een laag inkomen relatief zwaarder belast dan gezinnen die het wat breder hebben. Deze groep heeft weinig mogelijkheden om de energierekening te verlagen. De woonbond en de Vereniging Eigen Huis hebben het kabinet al gewaarschuwd dat met deze maatregelen meer huishoudens de rekeningen niet meer kunnen betalen.  Ook het gegeven dat de woonlasten steeds verder stijgen ten opzichte van het inkomen - alsgevolg van krapte op de woningmarkt - zal juist voor onderkant van de inkomens 2018  zeker geen florissant jaar worden.