01 december 2017

Arnhem krijgt miljoen euro voor schuldhulp aan jongeren

Gemeente Arnhem heeft van de Dullertstichting een bedrag van € 1.000.000 gekregen voor het opzetten van allerlei projecten in het kader van hulpverlening aan Arnhemse Jongeren met schulden. Veel Arnhemse jongeren kampen met schulden waarvan een aantal jongeren zelfs problematische schulden hebben en geholpen moeten worden met de gemeentelijk schuldhulpverlening. 

Al eerder pleitte de Arnhemse D66 fractie al voor het overnemen van de schulden van deze jongeren. De door de stichting ondersteunde projecten zullen een duurzame bijdrage moeten leveren aan het voorkomen van problematische schulden bij (Arnhemse) jongeren. Hoe het geld precies zal worden aangewend voor deze projecten is vooralsnog onduidelijk.

Willem Dullert was een Arnhemse politicus die een vermogen heeft nagelaten aan de Willem Hendrik Dullertstichting. Deze stichting heeft als doel mensen en instellingen die het moeilijk hebben financieel te ondersteunen. Jaarlijks worden door de stichting diverse projecten gefinancierd. Niet alleen instelling kunnen een aanvraag doen , ook particulieren kunnen bij de stichting aankloppen.

De Dullertsstichting geeft in principe geen contant geld. De bijdragen bestaat uit die goederen of diensten zoals bijvoorbeeld het inrichten van de woning, medische kosten (voor zover ze niet vergoed worden) overbruggingsfinanciering , bijvoorbeels als met afgesloten wordt van stroom en warmte.