Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

De relatie tussen gezondheid en financiële problemen

zaterdag 30 juli 2016

Onlangs verscheen op de website platform31 een interessant artikel over de relatie tussen het hebben van schulden - financiële problemen -  en de invloed daarvan op de gezondheid. Zo kan bijvoorbeeld financiële problemen leiden tot stress en daarmee tot stress gerelateerde gezondheidklachten. Hierbij valt te denken aan rugklachten, hartkloppingen en overgewicht. Hoe de relatie tussen gezondheidsklacten en geldproblemen precies ligt is moeilijk te duiden. Ook is het mogelijk dat het hebben van een slechte gezondheid kan leiden tot financiële problemen. De persoon met een slechte gezondheid heeft vaak meer uitgaven als gevolg van ziekte wat dus weer leidt tot hogere uitgaven.

De opstellers van het artikel noemen verschillende mogelijkheden hoe gezondheid en financiële problemen elkaar wederzijds beïnvloeden. Zo is uit onderzoek gebleken dat mensen met een laag inkomen minder goed ontbijten, minder fruit eten én meer roken. Ook depressies en sociaal isolement zijn mogelijke determinanten van financiële problemen.

Een onderzoek uitgevoerd in Duitsland toonde aan dat mensen meer gaan roken naarmate de schulden toenemen.  De schrijvers laten vervolgens zien dat zorgprofessional niet altijd de achterliggende financiële problematiek van de patiënt signaleert. De schrijvers pleiten vervolgens voor een integrale aanpak van de problematiek. Zorgverleners hoeven weliswaar geen schuldhulpverlener of bewindvoerder te zijn , maar zou de patiënt wel kunnen attenderen op de mogelijkheden hiervan. Bij signalering van een onderliggende financiële problemen bij de patiënt kan de zorgverlener bijvoorbeeld door verwijzen naar een bewindvoerder of bij weinig schulden een bureau voor thuisadministratie  om te zorgen dat de patiënt weer de financiële zaken op orde krijgt. Aan de andere kant zouden schuldhulpverleners gebruik kunnen maken van methoden uit de zorgsector om de sociale netwerken te versterken.  Als voorbeeld wordt hier de Sonestra methode genoemd.

Bron: platform31