10 augustus 2015

Dementie en financiën

Dementie is een veel voorkomende ziekte bij ouderen. Iemand met dementie is vaak achterdochtig, vergeetachtig, ongeremd en heeft een verminderd beoordelingsvermogen. Dit kan belangrijke gevolgen hebben voor iemands financiën. Wanneer er dementie geconstateerd wordt dan neemt vaak de partner of één van de kinderen het financiële beheer over. Soms loopt dit niet geheel volgens de juiste juridische regels. Van belang is dat ouderen al in een vroeg stadium aangeven hoe de geldzaken moet worden geregeld als ze daar zelf niet meer toe in staat zijn.

Er zijn 3 mogelijkheden om de zaken beter te regelen.

Verlenen van een volmacht

Als de ouders nog niet wilsonbekwaam kan een ouder (volmachtgever)aan een van de kinderen of een naaste een volmacht verlenen om voor hen de geldzaken te doen. Dit gebeurt via een notariële akte die de notaris opstelt. Dit kan alleen als op het moment van dat de volmacht wordt aangevraagd de volmachtgever wilsbekwaam is. Wanneer later de volmachtgever dement wordt blijft de volmacht geldig. De persoon aan wie de volmacht wordt verleend mag verschillende financiële handelingen doen, zoals beheren van de bankrekening, doen van aangiftes en het betalen van facturen. Een nadeel van een volmacht is dat als de dementerende een impulsieve aankoop heeft gedaan deze toch rechtsgeldig blijft en niet zomaar kan worden teruggedraaid.

Beschermingsbewind instellen

Een andere vorm is het beschermingsbewind. Beschermingsbewind gaat een stap verder dan het verlenen van een volmacht. Er zal eerst beschermingsbewind aangevraagd moeten worden door de kinderen of partner. De rechter stelt het beschermingsbewind in en benoemd in dit geval een bewindvoerder die het financiële beheer gaat overnemen. Tegenwoordig wordt steeds vaker een professionele bewindvoerder aangesteld. De bewindvoerder moet jaarlijks verantwoording afleggen aan de rechter, zodat de bewindvoerder ook gecontroleerd wordt.

Onder curatele stellen

De meest vergaande vorm is de onder curatele stelling, dit lijk erg veel op bewindvoering. het verschil is hier dat de persoon die onder curatele gesteld is handelingsonbekwaam is. Er wordt bij onder curatele stelling ook een bewindvoerder door de rechter benoemd. Aankopen die door iemand met dementie zijn verricht zijn niet rechtsgeldig en dus vernietigbaar. Iedereen die meerderjarig is kan worden benoemd als curator.

Wilt u meer informatie over deze vormen neem dan geheel vrijblijvend contact op met de Money Managers.