Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Deurwaarders hebben te weinig oog voor de belangen van mensen met schulden

donderdag 12 december 2013

In een onderzoek van de Nationale Ombudsman is gebleken dat deurwaarders nauwelijks rekening houden met de belangen van mensen met schulden. Volgens de ombudsman wordt door deurwaarders de beslagvrije voet stelselmatig te laag vastgesteld wanneer het gaat om een beslaglegging op het inkomen. Ook houden deurwaarders in de vaststelling van de beslagvrije voet te weinig rekening met de voorlopige teruggaaf heffingskortingen, huursubsidie , zorgtoeslag of ander inkomen.

De beslagvrije voet is het inkomensdeel dat iemand met schulden mag behouden voor de betaling van zijn vaste lasten en levensonderhoud. De hoogte van de beslagvrije voet is door de overheid wettelijk vastgelegd en is bij voldoende inkomen minstens 90% van de bijstandsnorm. Deurwaarders mogen geen beslag leggen op dat deel van het inkomen. Het blijkt uit het onderzoek dat deurwaarders wel degelijk beslag leggen op dat deel van het inkomen. Ook zouden de deurwaarders mensen met schulden onvoldoende informeren over de beslagvrije voet. De wettelijk vastgestelde inkomensgarantie voor mensen met schulden wordt volgens de ombudsman veelvuldig door deurwaarders geschonden. Het gevolg is dat mensen met schulden nog verder in de schulden komen. Volgens de ombudsman hebben deurwaarders een wettelijke verplichting om zich aan de beslagvrije voet te houden en de schuldenaar hiervoor te informeren.