Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Forse toename vraag schuldhulpverlening Lingewaard.

maandag 6 april 2015

Ook dit jaar is het aantal mensen dat in de schulden zit  en zich heeft aangemeld voor schuldhulp in de Gemeente Lingewaard toegenomen.  In 2013 zaten 122 mensen bij een schuldhulpverleningstraject in 2014 is het aantal hulpvragers bijna verdubbeld tot 214.

De grootste groep van mensen in de schuldhulpverlening woont in Huissen. Van deze groep heeft  ongeveer 32 procent een schuld die groter is dan € 50000.  In hetzelfde jaar  werden  88 dossiers afgesloten zodat bij de start van 2015 nog 142 mensen in de schuldhulpverlening zaten. In de gemeente Overbetuwe  is  er eveneens een toename van het aantal aanvragen voor schuldhulp. Echter het aantal mensen dat  in de gemeente Overbetuwe bij de schuldhulpverlening zit is aanzienlijk lager dan in de gemeente Lingewaard.