13 december 2017

Gemeente Deventer haalt bakzeil in conflict met bewindvoerders

De gemeente Deventer is door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) flink op de vingers getikt. Een particuliere bewindvoerder uit Deventer heeft met succes bezwaar gemaakt tegen het feit dat de gemeente sinds 2017 geen particuliere bewindvoering meer vergoedt maar alleen nog bewindvoering van de eigen schuldhulpverleningsdienst (BAD) financiert. Oneerlijke concurrentie is het oordeel van de ACM. Een gemeente mag géén publiek geld inzetten voor commerciële activiteiten. 

Om de uitgaven uit de pot voor bijzondere bijstand in toom te houden had de gemeente Deventer besloten om bewindvoering voor mensen met een laag inkomen uitsluitend te vergoeden als men dit liet doen door de Budget Advies Dienst van de gemeente Deventer. Aan de bewindvoerders is vervolgens gecommuniceerd dat de gemeente niet langer bewindvoering vergoedt. Gewoon broodroof menen de betrokken bewindvoerders, zij hebben de zaak met succes aanhangig gemaakt bij de Autoriteit Consument en Markt. 

De ACM stelt verder dat een burger het recht heeft om zelf te bepalen van wie hij/zij bewindvoering wenst te ontvangen. Iedereen ongeacht zijn/haar inkomen dient daarom zelf een bewindvoerder kiezen. Bewindvoering of beschermingsbewind wordt beschouwd als een economische activiteit. Een overheidsinstantie mag alleen onder zeer strenge voorwaarde een economische activiteit uitvoeren. Hieronder wordt verstaan activiteiten die normaal gesproken door een commercieel bedrijf wordt gedaan. Een gemeente mag zelf geen bewindvoering uitvoeren omdat dit goedkoper zou zijn. 

Deventer heeft inmiddels laten weten dat zij de particuliere bewindvoering conform de eis van de ACM weer gewoon vergoedt.