Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Gemeente Geldermalsen neemt zelf weer schuldhulpverlening ter hand

vrijdag 6 oktober 2017

Gemeente Geldermalsen is met ingang van 1 oktober weer zelf begonnen met het uitvoeren van de schuldhulpverlening. Voorheen nam de gemeente Tiel een deel van de schuldhulpverlening over. Uit verschillende bronnen blijkt dat de kwaliteit van de schuldhulpverlening in Tiel nogal te wensen over liet.  In 2016 nam zelfs de Nationale ombudsman de Tielse schuldhulphulpverlening onder de loep en concludeerde dat de dienstverlening ver onder de maat was.  

De gemeente Geldermalsen wil vooral de eigen inwoners die financiële problemen hebben sneller helpen door de dienstverlening zo dicht mogelijk bij de hulpvrager te brengen. Daarnaast is de gemeente van plan om nauw samen te werken met allerlei instanties die zich met de schuldenproblematiek bezig houden. Dit kunnen bijvoorbeeld bewindvoerders of budgetbeheerders zijn of kerken. Zij kunnen helpen met de het geven van financiële tips, het opzetten van een thuisadministratie en het aanvragen van financiële vergoedingen. Zoals zorgtoeslag.  

Schuldhulpverlening is bedoeld voor mensen die problemen hebben met de financiën en die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Om te voorkomen dat kleine schulden problematisc worden kan de gemeente Geldermalsen schuldhulpverlening aanbieden.

De gemeente vraagt voor schuldhulpverlening geen vergoeding of financiële bijdrage. De hulpvrager die kampt met geldzorgen dient de leeftijd van 18 jaar of ouder hebben bereikt en ingeschreven als inwoner van de gemeente.