Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Meer huisuitzettingen door huurschuld

donderdag 16 januari 2014

Meer huisuitzettingen door huurschuld

Vooral onder gezinnen was er in 2013 een sterke toename van het aantal huisuitzettingen door  huurschulden. Deskundigen noemen als oorzaak de economische crises waardoor veel mensen een inkomensdaling hebben gehad.

Het Algemeen Dagblad deed een rondgang langs opvanginstellingen, woningcorporaties en hulpinstellingen.  Als voornaamste oorzaak noemen zij dat veel mensen hun baan kwijt raakten als gevolg van de teruggang van de economie. In 2012 waren er zo´n 6000 huisuitzettingen; de cijfers over 2013 zijn nog niet bekend maar de verwachting is dat het aantal van 6000 fors wordt overschreden. Vooral gezinnen met jonge kinderen blijken steeds meer in de opvang terecht te komen. Hulpverleners maken zich zorgen en noemen dit voor kinderen een onwenselijke situatie.

De mensen raken meestal in de problemen door een inkomensdaling als gevolg van ontslag. Mensen hebben vaak moeite om hier tijdig op te anticiperen.  Vervolgens stapelen de schulden en betalingsachterstanden zich op en wordt de huur niet meer betaald. Het blijkt dat het niet alleen gaat over gezinnen met lage inkomen die het huis uitgezet worden. Ook gezinnen waarvan een van de ouders een redelijk inkomen heeft worden steeds vaker door dit lot getroffen.  Het gaat overigens niet alleen over huurders, ook woningeigenaren raken steeds vaker in de schulden en zien zich genoodzaakt de eigen woning veelal met verlies te verkopen.  Heeft u financiële problemen als gevolg van een inkomensdaling? Laat het niet zover komen dat u uw huis uit moet. Neem nu contact op met Money Managers voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.