Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Jongeren met schulden hebben praktische steun nodig om grip te krijgen op hun schulden

dinsdag 10 september 2013

Volgens het Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving (IVO) hebben de jongeren met schulden met name praktische steun nodig van begeleiders om grip te krijgen op hun schulden. Jongeren geven aan vooral te lijden onder de stress die deze schulden met zich meebrengt. Een budgetbeheerder of budgetcoach die de inkomsten en uitgaven beheert en de schuldeisers op een afstand weet te houden  kan deze stress wegnemen.

Dit is een van de conclusie die het IVO doet naar aanleiding van een kwalitatief onderzoek onder jongeren met schulden in de regio Rotterdam.  Jongeren met schulden hebben niet de motivatie om  te werken aan een structurele financiële planning.  Jongeren met schulden lijden het meest onder de stress die de schuldenlast met zich meebrengt.  Een budgetcoach / budgetbeheerder die zowel instaat is om de jongeren te motiveren  structureel te werken aan een financiële planning is het meest effectief.