Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

MBO-ers steeds dieper in de schulden

zaterdag 4 april 2015

Een nieuw onderzoek van het NIBUD laat zien dat  MBO studenten steeds vaker financiële problemen hebben. Meer dan  20% procent van deze groep heeft schulden en maar liefst  15 % geeft aan dit als een probleem te ervaren. De gemiddelde schuld verdrievoudigde in slechts vier jaar. Volgens het NIBUD zijn  de MBO studenten  een financieel kwetsbare groep die vooral moeite heeft met aflossen. Veel MBO-ers hebben betalingsachterstanden en staan rood bij de bank. Ook wordt er veel gekocht op afbetaling en informeel geleend,  Slechts een enkeling heeft spaargeld en vaak dan is het saldo niet veel hoger  €100,-  

Uitwonende MBO studenten kunnen al helemaal niet met geld omgaan en zijn vaak niet in staat om de tering naar de nering te zetten. Het geld is al vaak voor het einde van de maand op. De gemiddelde kosten van een MBO student zijn ongeveer 1052 per maand terwijl ze maar 903 euro te besteden hebben.  De studenten met geldproblemen geven vooral geld uit aan abonnementen en mobiele telefonie dan de MBO ers zonder schulden. Ook uitgaan en kleding kopen is een favoriete en vooral dure activiteit van de MBO student.  Het NIBUD ziet nog wel een klein lichtpuntje; steeds meer MBO ers vragen huur- en zorgtoeslag aan.  Vaak benutten de MBOérs onvoldoende de mogelijkheden om aan meer geld te komen.  Het NIBUD wil nog dit jaar komen met een online financieel plan voor de MBO student, zodat ze meer inzicht krijgen in hun financiën.