Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Minder mensen doen beroep op Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

maandag 11 augustus 2014

Steeds minder mensen doen een beroep op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. (WNSP) Het aantal mensen dat een beroep op de wet daalde wederom in 2013. Dit maakte de Staatsecretis Teeven (Veiligheid en Justitie) bekend bij de publicatie van de Nationale monitor schuldsanering.

De wet schuldsanering natuurlijke personen is de laatste strohalm die mensen met problematische schulden nog kunnen grijpen om definitief van hun schulden af te komen. De schuldenaar wordt onder een strikt regime geplaatst. Meestal wordt na 3 jaar de totale schulden kwijtgescholden en kan de persoon in kwestie beginnen met een schone lei. Dit middel moet niet te lichtzinnig worden ingezet. Het kan alleen als het minnelijke traject te weinig resultaten oplevert. Een beroep op de WNSP geschiedt via de rechtbank. De rechter benoemt een bewindvoerder die de taak heeft om de schulden te saneren. Al voor de tweede keer op rij is het aantal mensen dat een beroep doet op de WNSP gedaald met zo’n 9 procent gedaald. Dit maakte de staatssecretaris Teeven bekend bij de tiende presentatie van de monitor WSNP. De voornaamste oorzaak van de daling is dat er steeds meer zaken via het minnelijke traject wordt geregeld en minder wordt doorgesluisd naar de WNSP. Volgens Teeven functioneert de Wet daarmee goed. Het is een laatste redmiddel en het heeft de voorkeur dat de schuldsanering zoveel mogelijk buitenrechterlijk wordt geregeld. Pas als het minnelijke traject niet meer mogelijk is mag de schuldsanering via de rechter plaatsvinden. De staatsecretaris is dan ook bijzonder tevreden met het behaalde resultaat.