Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Nieuwe richtlijnen om sneller financieel misbruik bij ouderen te signaleren

zaterdag 2 december 2017

In Nederland zijn bijna 300000 mensen die lijden aan een vorm van dementie,  zoals bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer. Bij deze groep gaan de verstandelijke vermogens, zoals geheugen in een betrekkelijk korte tijd enorm achteruit. Een medicijn die dementie kan genezen is nog niet gevonden.

Ieder jaar zijn er naar schatting zo’n 30000 ouderen die het slachtoffer worden van financieel misbruik. Iedereen is weleens een bericht in de media tegengekomen over financiële uitbuiting van ouderen.    

Het betreft hier vaak ouderen die lijden aan dementie en dus kwetsbaar zijn. Een huishoudster, vriendin of verzorger maakt misbruik van de situatie om vervolgens van de persoon geld te stelen.  Soms zijn het ook familieleden zoals kinderen of partner. Vooral ouderen die eenzaam zijn en afhankelijk van een verzorger zijn bijzonder kwetsbaar. Vooral ouderen met dementie in een beginstadium zijn extra kwetsbaar.  Zij zijn zich niet bewust dat ze er verstandelijk op achteruit gaan.

In de praktijk zijn signalen van financiële uitbuiting van ouderen heel moeilijk te onderkennen. Financiële uitbuiting kan gezien worden als een vorm van ouderen mishandeling en een misdrijf. Helaas is het vaak heel moeilijk te bewijzen.

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) heeft richtlijnen opgesteld voor zorgprofessionals om dit soort situaties sneller te signaleren. De richtlijnen zijn bedoeld om medisch specialisten, huisartsen en andere zorgverleners alerter te maken op signalen van financieel misbruik.

Een van de mogelijkheden is professionele bewindvoering te regelen. Er wordt door de rechter een bewindvoerder aangesteld die het financiële beheer overneemt.  Bewindvoering kan echter pas uitgesproken worden als de betrokkene wilsonbekwaam is verklaard. Zolang dit niet gebeurd kan het financiële misbruik doorgaan.