12 juli 2017

Schuldhulpverlening niet voor iedereen met schulden

Het blijkt dat bepaalde groepen worden buitengesloten als het gaat om de toegang tot schuldhulpverlening. Het betreft hier mensen met een koophuis, ZZP-ers en mensen die in een echtscheidingsprocedure zitten. De ombudsman heeft zijn zorgen hierover geuit en gaat een nieuw onderzoek in stellen naar het voorkomen van deze uitsluiting.

In sommige gevallen wordt de hulpvraag al bij de intake afgewezen en dat ze het verder zelf maar moeten uitzoeken. De ombudsman stelt dat een gemeente een zorgplicht heeft naar ieder burger en dat wil welke criteria men precies hanteert bij het wel of niet toewijzen van schuldhulp en wat men verder doet voor degenen die niet voor schuldhulpverlening in aanmerking kon komen. De toegang tot schuldhulpverlening kent een hoge drempel waardoor mensen buiten de boot kunnen vallen. In een vorig onderzoek naar het functionering van de gemeentelijke schuldhulpverlening constateerde de ombudsman ernstige tekortkomingen. Lange doorlooptijden, slechte bereikbaarheid en geen formele afwijzingen zijn enkele algemene klachten. Verder wordt na een afwijzing niet gekeken naar alternatieve mogelijkheden. De gemeente gaat er volgens de ombudsman te vaak vanuit dat iedere burger zelfredzaam is. Het tegendeel is echter waar. Door de gebrekkige ondersteuning van de minder zelfredzame burger kunnen mensen soms diep in de schulden terecht komen. De ombudsman pleit er dan ook voor dat gemeenten eerder om een betere ondersteuning bieden voor de zwakkere groepen in de samenleving.