Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Spaarders hebben minder geldzorgen

13 november 2016

Volgens het Nibud is sparen de beste manier om problemen met geld te voorkomen. Uit een onderzoek van het NIBUD blijkt dat veel mensen met betalingsproblemen nauwelijks spaargeld hebben. Volgens het NIBUD is de hoogte van inkomen niet bepalend voor het ontstaan van schulden of betalingsachterstanden. NIBUD baseert dit op een onderzoek op basis van een steekproef onder veertienhonderd respondenten.

In het onderzoek is gekeken naar welke factoren een rol spelen bij het ontstaan – ernstige - betalingsproblemen. De factoren zijn persoonlijksheidskenmerken, financiële vaardigheden en socio-demografische kenmerken en de financiële opvoeding. In tegenstelling wat de meeste mensen denken blijkt dat de hoogte van het inkomen weinig invloed heeft op het hebben van geldproblemen. Dit betekent dat een iemand met een relatief hoog inkomen ook in de schulden terecht kan komen. De onderzoekers stellen dat vooral de zogenaamde financiële vaardigheden een grote invloed heeft op het hebben van betalingsachterstanden en schulden.

De financiële vaardigheden zijn geoperationaliseerd als het kunnen voeren van een financiële administratie en het regelmatig checken van het banksaldo. Verder vertonen de “big spenders” vaak impulsief gedrag en zijn vooral gericht op de kort termijn. Ook wordt er in het onderzoek geconcludeerd dat betalingsachterstanden en schulden ook kunnen ontstaan door een gebrekkige financiële opvoeding. De zucht naar verkwisting wordt bij wijze van spreken al met de paplepel ingegeven. Interventies door bijvoorbeeld schulpverlening of bewindvoerders dienen zich niet alleen te richten op het vergroten van het inkomen zoals het vinden van werk of  het verlagen van de persoonlijke uitgaven, maar vooral op het aanleren van de juiste financiële attitude.  Bron Nibud