Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Steeds meer armoede in Nederland

vrijdag 13 december 2013

Het blijkt dat de armoede in Nederland nog steeds toeneemt.  In het onlangs verschenen rapport Armoedesignalement 2013  van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal Cultureel Planbureau  staan de kille cijfers van de armoede waarin veel Nederlandse gezinnen dagelijks mee moeten leven. De cijfers tonen een flinke toename van de armoede vergeleken met 2012.     

armoederapport 2013Meer dan 1,3 miljoen mensen moeten dagelijks rondkomen van een laag inkomen.  Ook de mensen in de categorie langdurige armoede is fors toegenomen . Het betreft hier een groep van naar schatting zo’n 170.000 huishoudens;  deze huishouden zitten al meerdere jaren aan de absolute ondergrens. Mensen met een laag inkomen hebben vaak financiële problemen zoals betalingsachterstanden of schulden. Zij zien zich steeds meer genoodzaakt om schulden te maken. Ruim 11 procent van de huishoudens met een laag inkomen heeft een achterstand in de betaling van huur of hypotheek.  Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op de schuldhulpverlening bij een gemeente.