Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Utrechtse schuldhulp methode succesvol

maandag 2 december 2013

De gemeente Utrecht heeft een nieuwe methode ontwikkeld om met mensen met schulden sneller te helpen.  Mensen met schulden moeten binnen 20 dagen meedoen aan een workshop waarin ze leren hoe ze met geld moeten omgaan. Ook het bijhouden van een goede thuisadministratie, het maken van een begroting en hoe ze financiële steun moeten krijgen behoort bij de cursus.  Binnen 2 maanden moet er een individueel schuldhulpplan klaar zijn.  Dit was voorheen nog 6 maanden.

Wie moeite heeft met het schuldhulp plan, krijgt via de gemeente steun krijgen van een vrijwilliger of sociaal werker.

De nieuwe Utrechtse methode werpt nu al zijn vruchten af, inmiddels heeft ongeveer 75% van de mensen met schulden baat bij deze methode. In 2010 was dit nog minder dan de helft van de schuldhulpsaneringen succesvol. Het probleem lag hier vooral in het gegeven dat mensen met schulden hun gedrag niet veranderden. De gemeente Utrecht wil zich nu richten op maatwerk ondersteuning aan ondere andere zelfstandig ondernemers. Vanaf 2015 gaan speciale buurtteams op pad om mensen met betalingsachterstanden te helpen.  Hier ligt sterk de nadruk op preventie, d.w.z. het voorkomen van schulden.  Het blijkt dat als er niet snel door de hulpinstanties gereageerd wordt de schulden behoorlijk kunnen oplopen.   Heeft u ook betalingsachterstanden of oplopende schulden? Aarzel dan niet en neem contact op met de Money Managers.