Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

Schuldhulpverlening moeilijk voor verstandelijk gehandicapten

woensdag 21 juni 2017

Het blijkt dat mensen met een (licht) verstandelijk handicap schuldhulpverlening te moeilijk vinden. Als deze mensen in de schulden zitten is het voor hen juist moeilijk om door de verschillende instanties adequaat geholpen te worden. De informatie die ze van de professionals krijgen worden meestal onvoldoende begrepen. In veel gevallen blijkt dat de aanvraag voorschuldhulpverlening niet goed behandeld waardoor de schulden van de betrokken persoon nog groter worden.

lees verder

Mobility Mentoring : Een nieuwe methodiek voor schuldhulpverlening

11 juni 2017

Sedert enige tijd doet een nieuwe methode voor armoedebestrijding zijn intrede. Mobility Mentoring is een uit de Verenigde Staten afkomstige methode om mensen met schulden blijvend uit de armoede te halen. Inmiddels hebben veel gemeente belangstelling voor deze nieuwe interventie methode.

lees verder

In de schulden door overheid

dinsdag 16 mei 2017

Dat men in Nederland dikwijls het paard achter de wagen spant blijkt wel uit het feit hoe in Nederland de schuldenproblematiek is geregeld. Het is mogelijk om door het beleid van de overheid in de schulden te komen waarbij je vervolgens bij dezelfde overheid moet aankloppen om weer uit de schulden te komen.

lees verder

Overheid weinig kennis van schuldproblematiek

zaterdag 6 mei 2017

De Algemene rekenkamer stelt dat de politiek niet beschikt over de juiste informatie omtrent de aantallen mensen met schulden. Het gaat hier niet alleen om mensen die in een schuldsaneringstraject zitten, maar ook om de zogenaamde stille schuldenaren die geen gebruik maken van de schuldhulpverlening. 

lees verder

Kinderarmoede in Nederland nog steeds probleem

woensdag 12 april 2017

Ondanks allerlei maatregelen van de overheid groeien in Nederland nog steeds kinderen op in armoede. De Sociaal Economische Raad heeft nu een advies geformuleerd om het aantal kinderen dat in armoede opgroeit terug te dringen. 

lees verder

Aantal huisuitzettingen in 2016 gedaald

maandag 10 april 2017

De woningcorporaties hebben vorig jaar minder mensen gedwongen uit huis gezet dan het jaar daarvoor. In totaal waren er 4500 uitzettingen een behoorlijke daling met maar liefst 14%.  In zo'n 80 procent van de gevallen gaat het om een huurachterstand. Het blijkt dat ook in meerderheid van de gevallen het gaat om alleenstaande personen.

lees verder

Pagina's