Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

Kans op dementie bij ouderen lager dankzij vrijwilligerswerk

vrijdag 31 maart 2017

Ouderen die vrijwilligerswerk doen krijgen minder snel dementie zoals Alzheimer dan ouderen die geen vrijwilligerswerk doen. Een internationaal onderzoeksteam volgde 5 jaar lang de levensstijl van Zweedse ouderen na hun pensionering en uit de resultaten bleek deze opmerkelijke conclusie. 

 

lees verder

Flinke afname betalingsachterstanden Nederlandse consumenten

12 maart 2017

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) – die alle kredietgegevens registreert van meer dan 9 miljoenen Nederlandse consumenten – heeft geconstateerd dat het aantal mensen met een betalingsachterstand sinds 1 juli 2016 met maar liefst 5% is gedaald. De daling is een duidelijke trendbreuk want vanaf 2011 was er jaarlijks sprake van een toename in het aantal mensen met een betalingsachterstand.

lees verder

Bewindvoerders Deventer kwaad op gemeente

26 februari 2017

De bewindvoerders in de gemeente Deventer voelen zich behoorlijk aan de kant gezet door de gemeente.  De gemeente Deventer is met ingang van dit jaar begonnen met de uitvoering van bewindvoering of beschermingsbewind. De bewindvoerders  zien dit niet alleen als broodroof maar vinden dat de gemeente ook juridisch haar boekje te buiten gaat.  De bewindvoerders hebben een klacht ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt. 

lees verder

Dementie oorzaak toename aantal bewindvoeringen

donderdag 16 februari 2017

Het afgelopen jaar (2016) is het aantal mensen dat onder een vorm van bewind, staan gestegen met ruim 20000 naar meer dan 320000 personen. Het gaat hierom beschermingsbewind of bewindvoering, curatele en mentorschap.  Meer dan 250000 mensen hebben een bewindvoerder of staan onder curatele omdat ze niet in staat zijn de eigen financiën te regelen. Ook dit is met ruim 20000 mensen toegenomen. Deze gegevens maakte de raad voor de rechtspraak onlangs bekend. 

lees verder

Staatsecretaris Klijnsma stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor armoedebestrijding

vrijdag 10 februari 2017

Staatsecreatirs Kleinsma (PvdA) trekt 4 miljoen subsidie uit voor armoedebestrijding. Belangstellenden kunnen projecten indienen op het vlak van armoedebestrijding of schuldhulpverlening. Dat de armoede onder de Nederlanders toeneemt is een feit. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bracht onlangs nog verontrustende cijfers van de groep huishoudens die in de zogenaamde lage inkomensgrens zitten. Deze groep blijft jaarlijks  toenemen. Ook zien steeds meer huishoudens met een laag inkomen zich genoodzaakt om klant te worden van de voedselbank omdat ze anders in de schulden raken. De staatssecretaris heeft natuurlijk goede bedoelingen met dit initiatief, maar het is dweilen met de kraan open. 

lees verder

Armoede blijft groeien in Nederland

vrijdag 10 februari 2017

Aantal huishoudens die 4 jaar of langer onder de inkomensgrens zaten steeg in 2015 tot meer dan 220000 huishoudens. Het inkomensplaatje van de Nederlandse huishoudens verslechtert. Het CBS maakt bekend dat het aantal huishoudens dat onder de lage inkomensgrens zit in 2015 is gestegen naar 626000 huishoudens. De inkomensgrens is gesteld voor € 1030 voor een alleenstaande en ruim € 1930 voor een gezin met 2 kinderen. Meer dan 220000 huishoudens zitten al 4 jaar of langer onder deze grens. 

lees verder

Pagina's