Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Flinke afname betalingsachterstanden Nederlandse consumenten

12 maart 2017

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) – die alle kredietgegevens registreert van meer dan 9 miljoenen Nederlandse consumenten – heeft geconstateerd dat het aantal mensen met een betalingsachterstand sinds 1 juli 2016 met maar liefst 5% is gedaald. De daling is een duidelijke trendbreuk want vanaf 2011 was er jaarlijks sprake van een toename in het aantal mensen met een betalingsachterstand.

Volgens de directeur Peter van den Bosch van het BKR is het bestedingsinkomen van de Nederlandse consument toegenomen door de groei van de Nederlandse economie. Het aantal mensen met een krediet die te groot is ten opzichte van het eigen inkomen is flink afgenomen. In totaal staan nu meer dan 9,5 miljoen Nederlanders geregistreerd in het Centraal krediet informatiesysteem die geen betalingsachterstand hebben. De directeur Van den Bosch is erg content met de nieuwe cijfers. De hoop is dat deze daling doorzet en in de komende periode zal er meer aandacht zijn voor de informatievoorziening voor consumenten. De belangrijkste functie van de BKR is dat mensen niet teveel kredieten aangaan die ze later niet meer kunnen betalen. In die zin wordt de consument beschermt tegen schulden.  Ook krediet verstrekkers maken gebruik van de gegevens van de BKR. Zij kunnen op basis hiervan besluiten of een lening wel/niet wordt verleend. 

Bron: nu.nl