Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

In de schulden door overheid

woensdag 13 april 2016

Overheid is vaak zelf de grootste schuldeiser, door slechte samenwerking van de overheidsinstanties worden mensen met schulden nog verder in de problemen gebracht.  Staatssecretaris Klijnsma probeert met de Rijksincassovisie de verschillende overheidsdiensten in het innen van schulden beter met elkaar samen te laten werken.

De overheid is een veel gevallen ook schuldeiser. Denk aan het innen van boetes, betalen van belasting of het terugeisen van teveel ontvangen huurtoeslag. De overheidsdiensten kunnen voor het innen van deze schulden dwangincasso’s opleggen of een deurwaarder op de schuldenaar afsturen. Dit alles brengt weer extra kosten met zich mee die op de wanbetaler wordt doorberekent. De overheid wiens primaire taak het is om de burger te beschermen kan diezelfde burger ook dieper in de schulden en armoede helpen. 
Veel overheidsinstanties werken bij het innen van schulden slecht samen waardoor het kan voorkomen dat de schuldenaar zoveel moet betalen dat zijn inkomen onder de beslagvrije voet komt. De beslagvrije voet is het bedrag dat een mens nodig heeft om van te leven. In de regel is dit 90% van het sociaal minimum. Mensen zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het aflossen van schulden. Bij mensen waarvoor geld dat ze moeite hebben met het regelen van de eigen financiën moet er contact zijn met de schuldhulpverleners of bewindvoerders

Sinds januari van dit jaar is het beslagregister in werking gesteld. Hierin kunnen gerechtsdeurwaarders zien welke beslagen iemand heeft en zodoende de afloscapaciteit van de schuldenaar berekenen. Doel is dat zoveel mogelijk overheidsinstanties gebruik maken van het beslagregister, te denken valt aan de Ministerie van Justitie en veiligheid, belastingdienst, UWV, en het zorginstituut. 

Bron: overheid.nl