Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

D66 Arnhem wil fonds voor opkopen van schulden bij jongeren

vrijdag 27 oktober 2017

De raadsfractie van D66 in Arnhem wil iets doen voor de Arnhemse  jongeren met schulden. Het idee is om een fonds op te zetten die de schulden van de jongeren gaat opkopen.  In het fonds moet enkele miljoenen worden gestort. Het kan volgens D66 gefinancierd worden uit de ruimte van de begroting die vrij besteedbaar is zo meldt de Gelderlander. In Den Haag en Utrecht zijn vergelijkbare projecten van strart gegaan.

Ook de Socialistische Partij (SP) vindt dit bij monde van de wethouder Elfrink een goed voorstel. Jongeren met schulden hebben het zwaar, ze kunnen geen financiële verplichtingen meer aangaan zolang ze in de boeken staan als wanbetaler, aldus wethouder Elfrink. De jongeren moeten wel gaan aflossen maar er zal ook een deel worden kwijtgescholden.  De jongeren zijn dan wel gevrijwaard van boetes en incassokosten. Daarnaast moeten ze een opleiding volgen en moeten vrijwilligers werk doen. Er zijn ongeveer 4400 jongeren in Arnhem die flink in de schulden zitten. De vraag is natuurlijk of dit wel een substantiële bijdrage levert aan de achterliggende problematiek zoals onvermogen om met geld om te gaan, psychiatrische  stoornis of het gebruik van drugs.  Dat de gemeente de schuldenlast bij jongeren wil verminderen is lovenswaardig maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat deze jongeren juist een extra meevaller krijgen omdat de gemeenschap er weer voor een deel voor opdraait.  Beter is om deze jongeren onder permanent toezicht te plaatsen zoals bewindvoering en dat alles tot op de laatste cent wordt terugbetaald.