Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Forse toename gezinnen met schulden

zaterdag 5 april 2014

De gemiddelde schuld is met 4000 euro gestegen tot 37000 Euro.  Het gemiddelde inkomen is het afgelopen jaar ook gedaald en dat leidt weer tot een grotere groep van mensen met ernstige schulden.  De NVVK constateert dat mensen met schulden meestal niet in staat zijn om het uitgavenpatroon aan te passen wanneer het inkomen daalt. Het resultaat is dat mensen bij een daling van het inkomen snel in de schulden terecht komen.  De NVVk komt verder tot de conclusie dat gezinnen met problematische schulden ook met andere problemen te kampen hebben. Ruim een derde van de gezinnen is bekend bij het Centrum voor Jeugd en Gezin en het maatschappelijk Werk.  De financiële crisis treft niet allen mensen met een uitkering, ook zzp érs en huiseigenaren zijn de klos. Voorzitter Joke de Kock noemt de effecten van de financiële crisiszorgwekkend.