Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Steeds meer Arnhemmers in de schulden

dinsdag 29 april 2014

Steeds meer mensen uit Arnhem hebben moeite om rond te komen. Vorig jaar klopten meer dan 2000 mensen aan bij de gemeentelijke schulphulpverlening omdat ze de rekeningen niet meer kunnen betalen. Dit is een flinke stijging ten opzichte van het jaar ervoor toen 1600 Arnhemmers een beroep op de schulphulpverlening deden. Dit maakte de gemeente bekend in het jaarverslag  en de jaarrekening van de gemeente.

De toename is het gevolg van de economische crises en de daaruit voortkomende werkloosheid.  Hierdoor zijn de inkomens flink lager en hebben veel gezinnen moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Men  doet noodgedwongen een beroep op de schuldhulpverlening.  De gemeente Arnhem zag zich geconfronteerd met wachtlijsten voor schuldhulp.  Om de wachtlijsten weg te werken is het budget verhoogd  en is de personeelsformatie uitgebreid bij de uitvoeringsinstellingen BAC en Rijnstad. Het gevolg is ook dat de gemeente Arnhem voor schuldhulp jaarlijks  een begrotingstekort  heeft van bijna 700000 Euro.  Al geruime tijd heeft het College van B&W  het plan om de schuldhulpverlening uit te besteden aan een externe marktpartij.  De gemeente heeft hiervoor ongeveer 2,4  miljoen Euro voor beschikbaar.  De Arnhemse gemeenteraad moet over dit plan nog een besluit nemen.