Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Weinig huishoudens met schulden komt bij schuldhulpverlening

zaterdag 28 november 2015

Twintig procent van de huishoudens in Nederland heeft problematische schulden. Slechts een klein deel (5 %)  van deze huishoudens zoekt daarvoor ondersteuning bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. De drempel naar de  schuldhulpverlening is voor de meeste huishoudens te groot.  Zij blijven onzichtbaar voor de hulpverlenende instanties.

Deze bevindingen werden vandaag bekend gemaakt in het rapport “Huishoudens in de rode cijfers 2015” opgesteld door Panteia in opdracht van het MInisterie van Sociale Zaken. De laatste 10 jaar is er sprake van een lichte stijging van het aantal huishoudens met ernstige problematische schulden.   Ook bleek uit het onderzoek dat  er grote regionale verschillen bestaan onder deze groep in het vragen van schuldhulpverlening.  Met name de regio’s Rijnmond, Haaglanden, Rivierenland, Midden-Gelderland en Zuid-Limburg zijn er meer huishoudens die geen beroep doen op de schuldhulpverlening van de gemeente.  Huishoudens  met  een laag inkomen, huurwoning en kinderloosheid hebben de meeste kans om in de schulden te komen.  Meestal is de schuldenproblematiek een combinatie van verschillende oorzaken.  Onzichtbare schuldenaren hebben nauwelijks financiële  reserves en ontvangen vooral hulp uit sociale netwerken. Zij zien schuldhulpverlening als laatste redmiddel,  

De onderzoekers  concluderen verder dat men zich vooral preventief op deze groep moet richten om zodoende de instroom in de schuldhulpverlening te verkleinen. De gemeenten  hebben hier vooral een coörrdineren rol .  Het rapport wordt afgesloten met  concrete tips voor gemeenten om financiële problemen na een life-event te signaleren en voorkomen.