Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Onderzoek integrale aanpak schuldhulpverlening bij gemeenten

woensdag 14 mei 2014

Het Verwey Jonker instituut heeft in opdracht van het ministerie van SZW een onderzoek uitgevoerd naar de integrale aanpak van de schuldhulpverlening bij gemeenten. Dit heeft geresulteerd in een lijvig rapport met de titel "Vormgeving en uitvoering van de schuldhulpverlening in zestig gemeenten" dat onlangs is verschenen.

Het onderzoek richtte op de vraag hoe de gemeenten de integrale aanpak bij schuldhulpverlening willen bereiken en welke maatregelen gemeenten nemen om de schuldhulpverlening vorm te geven. Tot slot richtte het onderzoek zich op de winst- en knelpunten voor een gemeente en hoe gemeenten van elkaar kunnen leren. Uit het onderzoek komt naar voren dat gemeenten kiezen naar een individuele benadering op maat. Verder blijkt dat de integrale aanpak van de schuldhulpverlening, preventie en de nazorg van cliënten nog niet echt van de grond komt. Als oorzaak wordt genoemd een gebrek aan menskracht en te weinig praktische ideeën.