Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Laaggeletterden vaker in de schulden

dinsdag 6 september 2016

Deze week verscheen een publicatie waarin werk gesteld dat veel met problematische schulden ook moeite hebben met lezen en schrijven. Bijna 20% van de Nederlandse huishoudens heeft moeite om rond te komen en een deel ervan heeft zelfs ernstige problematische schulden. 

Het blijkt uit onderzoek dat onder deze groep het aantal mensen dat niet goed kan lezen of schrijven is oververtegenwoordigd. Wanneer iemand die laaggeletterd is in de schuldhulpverlening terecht komt is de kans groot dat hij/zij later weer in de schulden raakt. De problemen liggen bij het niet aanvragen van mogelijke toeslagen,  het niet bijhouden van een administratie en het niet goed begrijpen van rekeningen.  De stichting Lezen en Schrijven wil dat gemeenten meer werk gaan maken om de laaggeletterdheid terug te dringen.  Ten eerste moet de screening verbeteren. Dit betekent dat het snel duidelijk moet zijn wanneer iemand bij de schuldhulpverlening terecht komt er sprake is van laaggeletterdheid.  Op basis van de uitkomsten van de screening moet er een gericht educatie programma worden aangeboden.  De stichting lezen wil daarbij de gemeenten met  materialen en opleidingen ondersteunen.  De staatssecretaris heeft toegezegd voor dit project € 350000 te willen vrijmaken.