Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Mobility Mentoring : Een nieuwe methodiek voor schuldhulpverlening

11 juni 2017

Sedert enige tijd doet een nieuwe methode voor armoedebestrijding zijn intrede. Mobility Mentoring is een uit de Verenigde Staten afkomstige methode om mensen met schulden blijvend uit de armoede te halen. Inmiddels hebben veel gemeente belangstelling voor deze nieuwe interventie methode.

Het uitgangspunt van mobility mentoring is het aanpakken van stress dat veel voorkomt bij mensen met financiële problemen. Het idee is dat de stress de schuldenaar verhindert om actief te zoeken en te werken naar mogelijke oplossingen van de eigen schuldenproblematiek. Hierdoor raakt men gevangen in een vicieuze cirkel en kan men niet uit de schulden komen.

Wanneer men in de schulden zit heeft ervaart men een grote sociaal emotionele en cognitieve last en ontstaat er een chronische stress. Deze stress heeft invloed op het probleemoplossend vermogen van de persoon in kwestie en zorgt er tevens voor dat het moeilijk wordt om concrete doelen te stellen. Voor de buitenstaander komt dit gedrag vaak over als een gebrekkige motivatie om aan de eigen problemen te werken. Echter uit onderzoek is gebleken dat stress hier een grote rol in speelt.

In de nieuwe Amerikaanse methode wordt primair gewerkt om de stress te reduceren, zodat de schuldenaar weer geactiveerd wordt om zelf zijn problemen aan te pakken.

Inmiddels hebben 35 gemeenten in Nederland belangstelling getoond voor deze methodiek. De gemeente Alphen aan de rijn is een van de eerste gemeente van Nederland die gaat werken volgens deze methodiek.