Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Gemeente Nijmegen zet de aanval in tegen armoede en schulden

woensdag 22 april 2015

De gemeente Nijmegen wil de komende jaren extra middelen beschikbaar stellen om een nieuwe impuls te geven aan armoedebestrijding en schuldhulpverlening.

De gemeente Nijmegen heeft een beleidsplan opgesteld waarmee het mensen met weinig geld en soms daarbij ook nog schulden hebben probeert te helpen.  Het beleidsplan dat het “aanvalspan armoede en schulden” zet de gemeente vol in op armoedebestrijding en schuldhulpverlening.

Het plan heeft aantal uitgangspunten om de armoede en schulden terug te dringen. Het opzetten van een fonds voor particuliere initiatieven en een palet van regelingen zoals de Nijmegenpas. Het doel om de schuldhulpverlening effectiever maken. Dit doel wil men bereiken door een betere kennisdeling van organisaties in de ketens schulden en armoede.

Een van de speerpunten is om bij mensen met een uitkering de vaste lasten al van de uitkering in te houden. Hierdoor lopen mensen niet de kans dat het gas of electriciteit wordt afgesloten. De gemeente Nijmegen wil daarnaast zich meer gaan richten op preventie. Men wil zo vroeg mogelijk de problemen signaleren, door bijvoorbeeld afspraken te maken met ziektekostenverzekeraars, energiebedrijven en woningbouwcorporaties.