Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Nieuwe ombudsteam Tiel helpt mensen met schulden

dinsdag 7 april 2015

Op 23 februari is het speciale PVDA ombudsteam Tiel van start gegaan.  Het doel is om de mensen in Tiel te helpen met geldzaken, problemen met  zorg en de regelgeving van de overheid.  Het ombudsteam Tiel bestaat uit 4 personen. Het ombudsteam tiel is een idee van PVDA tweede kamerlid Ruth Jacobi.

De meeste hulpvragen die binnenkomen bij het ombudsteam  Tiel hebben betrekking op de  financiële problemen waarin een aantal mensen in zijn terechtgekomen of mee te maken krijgen. Een probleem waar veel vragen over komen is de zgn. kostendelersnorm die op 1 januari 2015 in werking is getreden.  Mensen met een bijstandsuitkering die gaan samenwonen zien hun uitkering met de helft gekort. Als dan iemand een beslag heeft op het inkomen of lang lopende schulden dan ontstaat er een probleem.  Een ander voorbeeld is een echtpaar dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. De man wordt opgenomen in een verzorgingshuis en moet 160 euro eigen bijdrage betalen.  Het gevolg is dat het echtpaar nu grote financiële problemen heeft. In het team zitten 2 personen met ervaring in de schuldhulpverlening zodat de vragen goed beantwoord kunnen worden.  Ook kan het ombudsteam gebruik maken van twee  tweedelijns adviseurs.  Zij kunnen ondersteuning geven door te verwijzen naar instanties die gericht hulp kunnen bieden en daarnaast monitoren ze de afhandeling van de hulpvragen.