Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Overheid weinig kennis van schuldproblematiek

zaterdag 6 mei 2017

 De Algemene rekenkamer stelt dat de politiek niet beschikt over de juiste informatie omtrent de aantallen mensen met schulden. Het gaat hier niet alleen om mensen die in een schuldsaneringstraject zitten, maar ook om de zogenaamde stille schuldenaren die geen gebruik maken van de schuldhulpverlening. 

De Algemene Rekenkamer constateert verder dat de gegevens die de overheid hanteert om beleid te formuleren verouderd zijn. Deze gegevens komen onder andere uit een enquete die is afgenomen in 2014/2015. Hierdoor heeft Den Haag geen goed beeld van de huidige situatie omtrent de schuldhulpverlening. De overheid vermoedt dat ongeveer 20% van de huishoudens flink in de schulden zit. 

De schuldhulpverlening is sinds 2012 volledig in handen van de gemeenten. De gemeenten vervullen hierin de belangrijkste rol, door het aanbieden van budgetbeheer, het geven van advies of het maken van een afbetalingsregelingen met de schuldenaar. De gemeenten hanteren ieder een eigen automatiseringssysteem waarvan de gegevens niet uitwisselbaar zijn. Hier is nauwelijks te overzien wat er op lokaal niveau plaatsvindt. Volgens Nadia Jungmann lector schulden en Incasso in het Algemeen Dagblad is het verbazend dat de overheid om een zo belangrijk onderwerp de cijfers zo slecht op orde heeft. De Algemene Rekenkamer adviseert de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Veiligheid en Jusititie om betere afspraken te maken met de gemeenten om zodoende meer inzicht te krijgen in de schuldproblematiek in Nederland.