Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Preventief budgetbeheer kan gemeenten geld opleveren.

donderdag 29 mei 2014

In vorige nieuwsberichten werd al gemeld dat het veel beter is om in een zo vroeg mogelijk stadium in te grijpen bij mensen met dreigende schulden.  Dit is niet alleen voor de betreffende gezinnen veel  beter, ook levert het voor de gemeenten een behoorlijke besparing aan kosten op.

Het bureau Panteia heeft een drietal schuldhulp projecten geanalyseerd waarbij men zich primair richt op het in een zo vroeg mogelijk stadium ingrijpen bij beginnende schulden. De projecten die werden geanalyseerd zijn “vroeg er op af” in Amsterdam, “achter de voordeur Almere en Fix up your life Tilburg.  Iedere euro die wordt geïnvesteerd in preventieve schulhulp levert tussen de 2,5 en 4 euro op.  De besparingen zijn de kosten van huisuitzettingen ,  verplichte re-integratie en uitkeringen.

In 2011 onderzocht bureau Regioplan en hogeschool Utrecht al eerder preventief schuldbeheer. Uit dat onderzoek kwam eveneens naar voren dat  een investering  aan schuldhulp ongeveer 2 keer zoveel aan kosten bespaarde op andere terreinen. De gemiddelde uitkeringsduur bleek korter en werd door het  voorkomen van huisuitzetting ook aanzienlijke kosten bespaard.  

De staatsecretaris van Sociale Zaken is positief over deze aanpak en wil dat de gemeenten zich meer gaan richten op preventieve schuldhulpverlening.  Ze heeft hiervoor een jaarlijks budget aan subsidies beschikbaar voor organisaties met projecten die zich richten op het preventief terugdringen van armoede  en schulden.  De gemeenten kunnen deze voorbeeldprojecten ook zelf implementeren en hoeven hiervoor niet zelf eerst het wiel uit te vinden.

(bron: Binnenlands Bestuur)