Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Stuwmeer van onhoudbare schulden groter dan gedacht.

woensdag 2 december 2015

Het blijkt dat een deel van de Nederlandse huishoudens te kampen heeft met in het verleden opgedane schulden. In veel gevallen is de persoonlijke inkomenssituatie veranderd bijvoorbeeld als gevolg van werkeloosheid . De schulden zijn destijds aangegaan op basis een inkomensverwachting die nu niet meer reëel is. Hierdoor is het lastig om deze schulden af te betalen en ontstaan er betalingsachterstanden. Dit blijkt uit een onderzoek door de Universiteit vanTilburg in opdracht van Bureau Krediet Registratie (BKR).

Uit het onderzoek kwam naar voren dat meer dan 24% de werksituatie in de laatste vijf jaar is veranderd. Van deze groep is 11 procent werkloos geraakt en een derde ging met pensioen. Deze groep is vatbaar voor problematische schulden.

Het blijkt dat de gemeentelijke schuldhulpverleningen deze potentiële groep te weinig aandacht geeft. De onderzoekers pleiten voor een betere monitoring van deze groep om zodoende de schuldenlast sneller te kunnen aanpakken. Hoe langer mensen met schuldenblijven zitten hoe groter de maatschappelijke schade in de vorm van gemiste productiviteit en uitkeringen. (Bron nu.nl / BKR) .

Het onderzoeks verslag is te downloaden bij de BKR (pdf).