Uw partner in budgetbeheer, bewindvoering & budgetcoaching

terug

Schuldhulpverlening moeilijk voor verstandelijk gehandicapten

woensdag 21 juni 2017

Het blijkt dat mensen met een (licht) verstandelijk handicap schuldhulpverlening te moeilijk vinden. Als deze mensen in de schulden zitten is het voor hen juist moeilijk om door de verschillende instanties adequaat geholpen te worden. De informatie die ze van de professionals krijgen worden meestal onvoldoende begrepen. In veel gevallen blijkt dat de aanvraag voorschuldhulpverlening niet goed behandeld waardoor de schulden van de betrokken persoon nog groter worden.

Stimulanz en de hulverleningsoganisatie MEE NL hebben met behulp van de miniserie van Sociale Zaken een trainingspakket ontwikkeld om de licht verstandelijke gehandicapte schuldenaar beter te kunnen helpen. Het pakket is een e-learning programma voor de zorgprofessional. Primaire doel van het trainingsprogramma is dat de zorgprofessional sneller de signalen leren herkennen als ze merken dat ze te maken hebben met iemand met een licht verstandelijke handicap. Hierdoor kan de zorgprofessional beter inspelen op de behoeften van de gehandicapte.

De training is uitgetest binnen een vijftal gemeenten en de resultaten zijn positief. Er zijn verschillende trainingen ontwikkeld al naar gelang de achtergrond van de zorgprofessional / hulpverlener. De trainingen die tot op heden zijn ontwikkeld zijn bedoeld vvoor werkers van sociale wijkteams, klantmanagers, schuldhulpverleners en beleidsmakers. Op deze wijze hoopt men de praktijk en het beleid beter op elkaar te kunnen afstemmen. Het trainingspakket bestaat uit praktijktrainingen aangevuld met een e-learning module. Bron: Binnenlands Bestuur.